1’’, 3’’, 4’’, 1/2’’, 3/4’’, 2’’, 1 1/2’’, 1 1/4’’, 2 1/2’’
1", 2", 3", 4", 1 1/2’’, 2 1/2"
1/4" x 1/8" , 3/8" x 1/8" , 3/8" x 1/4" , 1/2" x 1/8" , 1/2" x 1/4" , 1/2 x 3/8" , 3/4" x 3/8" , 3/4" x 1/2" , 1" x 1/2" ,1 x 3/4"
1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1 1/4’’, 1
1/4" x 1/8" , 3/8" x 1/8" , 3/8" x 1/4" , 1/2" x 1/8" , 1/2" x 1/4" , 1/2 x 3/8" , 3/4" x 3/8" , 3/4" x 1/2" , 1" x 1/2" ,1 x 3/4"
1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1 1/4’’, 1
1—6 από 7 προϊόντα
2
1 | 
OK
agrisystem.gr © 2010Νομικό Σημείωμα