ΔΙΠΛΗ 1" x Φ20,ΤΡΙΠΛΗ 1’’ x Φ20,ΤΕΤΡΑΠΛΗ 1’’ x Φ20 (K),ΤΕΤΡΑΠΛΗ 1’’ x Φ20 (Χ),ΕΞΑΠΛΗ 1’’ x Φ20
Φ12 x Φ12,Φ16 x Φ16,Φ20 x Φ20,Φ25 x Φ25
1/2" x Φ20,3/4" x Φ20,1/2" x Φ25,3/4" x Φ25,1/2" x Φ16,3/4" x Φ16
1/2" x Φ20,3/4" x Φ20,1/2" x Φ16,3/4" x Φ25,3/4" x Φ16
Φ16 x Φ16,Φ20 x Φ20,Φ25 x Φ16,Φ25 x Φ25
Φ20 x Φ20,Φ12 x Φ12,Φ25 x Φ25,Φ16 x Φ16
1—6 από 11 προϊόντα
2
1 | 
OK
agrisystem.gr © 2010Νομικό Σημείωμα