με κινητήρα 6,5 hp , μέγιστο μέγεθος κοπής Φ76 , βάρος 70 kg , 2 μαχαίρια , σφύρες 16
1 προϊόντα
OK
agrisystem.gr © 2010Νομικό Σημείωμα