διαφόρων μεγεθών και τύπων κατάλληλα για αποθήκευση ελαιολάδου ή κρασιού
διαφόρων μεγεθών και τύπων: κωνικές, ημικωνικές, επίπεδες, με απλό ή πνευματικό καπάκι
για ανοξείδωτα δοχεία και δεξαμενές
Χρησιμοποιείται παραφίνη γύρω από τον επιπλέοντα πλωτήρα και δημιουργείται ένα αδιαπέραστο φράγμα που απομονώνει το κρασί από τον εξωτερικό αέρα.
με αεροθάλαμο, τρόμπα και βαλβίδα εξαέρωσης
6 προϊόντα
OK
agrisystem.gr © 2010Νομικό Σημείωμα